Ιπποκράτης

"Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν"

Ιπποκράτης, Πατέρας της Ιατρικής μετάφραση: καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις 460-377 π.Χ.