Καρδιολογικό

Παθολογικός Τομέας
  • Hλεκτροκαρδιογραφία (Mortara Eli 1500)
  • Υπερηχοκαρδιογραφία (Αloka P4000)
  • Holter ρυθμού 24ωρου (Mortara)
  • Monitoring αρτηριακης πίεσης 24ωρο (Envitec)
  • Δοκιμασία κόπωσης (Cardioline stress test xr450)

Φωτογραφίες

my doctor thessalia - Καρδιολογικό - 01
my doctor thessalia - Καρδιολογικό - 02
my doctor thessalia - Καρδιολογικό - 03
my doctor thessalia - Καρδιολογικό - 04
my doctor thessalia - Καρδιολογικό - 05
my doctor thessalia - Καρδιολογικό - 06
my doctor thessalia - Καρδιολογικό - 07
my doctor thessalia - Καρδιολογικό - 08
my doctor thessalia - Καρδιολογικό - 09

Ωράριο

Ανδρεανίδης Ηλίας MD:
Δεν βρέθηκε ωράριο.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Ιατροι Τμήματος

PhotoAndreanidis
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ