Καρδιολογικό

Παθολογικός Τομέας
  • Στεφανιαία νόσος 
  • Αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών 
  • Καρδιακή Ανεπάρκεια
  • Βαλβιδοπάθειες
  • Μυοκαρδιοπάθειες
  • Κολπική Μαρμαριγή
  • Βηματοδότες -Ηλεκτροφυσιολογία
  • Διαδερμική αντικατάσταση Βαλβίδων-ΤΑVI 

Φωτογραφίες

my doctor thessalia - Καρδιολογικό - 01
my doctor thessalia - Καρδιολογικό - 02
my doctor thessalia - Καρδιολογικό - 03
my doctor thessalia - Καρδιολογικό - 04
my doctor thessalia - Καρδιολογικό - 05
my doctor thessalia - Καρδιολογικό - 06
my doctor thessalia - Καρδιολογικό - 07
my doctor thessalia - Καρδιολογικό - 08
my doctor thessalia - Καρδιολογικό - 09
my doctor thessalia - Καρδιολογικό - 10
my doctor thessalia - Καρδιολογικό - 11

Ωράριο

Ανδρεανίδης Ηλίας MD:
Πέμπτη-Παρασκευή-Σάβατο (κατοπιν ραντεβού )

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Ιατροι Τμήματος

IMG_9522
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ