Ιατροί

Ιατρικό Προσωπικό

Μπρουζιώτης Αθανάσιος MD,MSc
Ειδικός Παθολόγος
Μπρουζιώτης Αθανάσιος MD,MSc
Αδαμόπουλος Ευάγγελος MD
Ειδικός Παθολόγος
Αδαμόπουλος Ευάγγελος MD
6983738739
τττττ
Ανδρεανίδης Ηλίας MD
Ειδικός Καρδιολόγος
Ανδρεανίδης Ηλίας MD
2410258000, 6944570406,
Dr Καραβασίλης Βασίλειος MD, PhD
Ιατρός Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος
Dr Καραβασίλης Βασίλειος MD, PhD
Ξηρός Νικόλαος MD
Γενικός Χειρουργός
Ξηρός Νικόλαος MD
Νευρολόγος
Dr Ρίκος Δημήτριος MD
2410258000, 6983514044
Ρήγα Μαγδαληνή MD
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Ρήγα Μαγδαληνή MD