Ιπποκράτης

"Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν"

Ιπποκράτης, Πατέρας της Ιατρικής μετάφραση: καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις 460-377 π.Χ.

"Υγιεία τίμιον αλλ' ευμετάστατον"

Πλούταρχος, Αρχαίος Έλληνας Ιστορικός μετάφραση: η υγεία είναι πολύτιμη αλλά ευμετάβλητη 47-120 μ.Χ.

"Υγεία και νους εσθλά τω βίω δύο"

Μένανδρος, Αρχαίος Έλληνας Ποιητής μετάφραση: υγεία και μυαλό είναι δυο θαυμαστά πράγματα στη ζωή 4ος αιώνας π.Χ