"Υγιεία τίμιον αλλ' ευμετάστατον"

Πλούταρχος, Αρχαίος Έλληνας Ιστορικός μετάφραση: η υγεία είναι πολύτιμη αλλά ευμετάβλητη 47-120 μ.Χ.