"Υγεία και νους εσθλά τω βίω δύο"

Μένανδρος, Αρχαίος Έλληνας Ποιητής μετάφραση: υγεία και μυαλό είναι δυο θαυμαστά πράγματα στη ζωή 4ος αιώνας π.Χ