Πρόσφατο αφιέρωμα στις ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρει η οφθαλμίατρος του κέντρου μας Ρηγα Μαγδαληνή  στην πόλη Orange της Γαλλίας

Πρόσφατο αφιέρωμα στις ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρει η οφθαλμίατρος του κέντρου μας Ρηγα Μαγδαληνή  στην πόλη Orange της Γαλλίας

Dr Magdalini RIGA, Orange (84)

Après de nombreuses années d’expérience en ophtalmologie médicale et chirurgicale à Larissa en Grèce, la proposition du Visiologiste de partager mon expérience en France a été un grand défi pour moi.

J’ai dû gérer un nouveau cabinet à Orange lequel reçoit actuellement un grand nombre de patients, et effectue des examens spécialisés comme CV, OCT , Laser YAG et biométrie. En plus, nous avons organisé pour la première fois un bloc opératoire à l’hôpital local de la région, donnant la possibilité de rehausser l’image du cabinet et de renforcer la confiance de nos patients. Aujourd’hui, le cabinet a gagné la reconnaissance de la communauté locale et des environs. Je n’aurais pas pu accomplir ce grand projet sans le soutien de ma famille et des responsables du Visiologiste, qui se sont avérés être plus que des collaborateurs. Je les remercie tous et je souhaite un avenir encore plus dynamique à la famille du Visiologiste

πηγή : https://www.oftalmiatros-riga.gr/BULLETIN.pdf

δείτε περισσότερα για την γιατρό :

https://www.mydoctorthessalia.gr/team/riga-magdalini/